http://www.phayao2.go.th/56020035
http://www.phayao2.go.th/56020038http://www.phayao2.go.th/56020005
http://www.phayao2.go.th/56020039
http://www.phayao2.go.th/56020043http://www.phayao2.go.th/56020022
http://www.phayao2.go.th/56020055http://www.phayao2.go.th/56020025
http://www.phayao2.go.th/56020059
http://www.phayao2.go.th/56020031
http://www.phayao2.go.th/56020147http://www.phayao2.go.th/56020086
http://www.phayao2.go.th/56020148http://www.phayao2.go.th/56020120
http://www.phayao2.go.th/56020157http://www.phayao2.go.th/56020114
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »
  • กิจกรรมวันไหว้ครูของโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า

    ส่ง 28 มิ.ย. 2559 16:49 โดย โรงเรียนประชารัฐ สพป.พะเยา เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รัฐบาลไทย

banner กระทรวงศึกษาธิการ

รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษา

ยุทธศาสตร์และนโยบายการทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

เพิ่มเพื่อน