หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว643 เรื่องการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2559

โพสต์23 ก.ค. 2559 18:37โดยAdmin phayao2   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2559 18:21 ]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Ig73-8wvIspP2GrzC-xbc2R_o32paysFw-b45JrWSA/edit?usp=sharing

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว643 
เรื่องการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ลง วันที่ 22 กรกฎาคม 2559Comments