การติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โพสต์25 ก.ค. 2559 19:57โดยJustin Bueche
ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารโรงเรียนประชารัฐทุกท่านรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ จะได้รวบรวมและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

Comments